Mednarodna konferenca Zaščiti svojo raznolikost - Škofja Loka 26.5.2022. - 29.5.2022.

Mednarodna konferenca Zaščiti svojo raznolikost - Škofja Loka 26.5.2022. - 29.5.2022.

V Škofji Loki je potekala mednarodna konferenca Zaščiti svojo raznolikost.

Hrvaško kulturno društvo Velenje se je odzvalo povabilu našega prijateljskega društva Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina na mednarodno konferenco Zaščiti svojo raznolikost - Škofja Loka 26. maja 2022. - 29.5.2022. Naše društvo je zastopal naš član Šimo Lukić z recitacijo pesmi Očetove besede in Spomini na rojstni kraj po koncu kulturnega programa je bila pogostitev v prostorih HKUD - Komušina ob prijetnem druženju.

Kratek opis vsebine mednarodne konference:

Gostje iz šestih držav so razpravljali o vlogi lokalnih skupnosti pri razvoju večjezičnosti, razvoju perspektive evropske manjšine, jezikovnih predsodkih in diskriminaciji ter doseganju jezikovne enakosti, razvoju medkulturnega dialoga in ohranjanju manjšinske kulturne dediščine.

Hrvaško kulturno umetniško društvo Komušina je v sodelovanju z Občino Škofja Loka in s partnerji iz petih različnih držav organiziralo izvedbo projekta Zaščiti svojo raznolikost, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Evropa za državljane.

S partnerstvom organizacij iz Nemčije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije se je zbralo preko 200 mednarodnih in domačih udeležencev. Konference so se udeležili predstavniki lokalnih oblasti, nevladnih organizacij, priseljenskih skupnosti, različni strokovnjaki ter predstavniki lokalnih in državnih oblasti, ki so razpravljali o manjšinskih vprašanjih tako v partnerskih državah kot na ravni EU.

Z aktivnim vključevanjem različnih manjšinskih skupin in strokovnjakov je bilo zbrano gradivo za produkcijo promocijskega filma, ki bo zainteresirano javnost seznanil o pomenu ohranjanja manjšinske kulturne dediščine.

Razdeli