2. druženje HKD Velenje 2016

Ker pravila zahtevajo, da leto delovanja zaključimo s poročilom o delu, bi bilo treba v sestavo vključiti tudi poročilo o tem zborovanju.

Priprave so se začele pred dvema mesecema. Napoved, iskanje prostora, povabila gostom, posveti o nastopih, ureditev prostora dvorane, sprejem gostov, izvedba svete maše in izvedba druženja. Obvestilo smo objavili na naši spletni strani in tudi prek besedilnih sporočil za člane, ki jim niso dovoljene druge tehnološke storitve. Kot kraj srečanja smo našli Dom krajanov v Topolšici, ki je s svojimi prostori razveselil vse naše člane. Dolgo in temeljito smo se dogovarjali, kako se družiti v naših možnostih društva, ki obstaja že dve leti, in zadovoljiti vsaj povprečne potrebe naših članov.

V soboto zjutraj, 16. januarja 2016. okrog 10:00 se je pred domom sestala majhna ekipa članov, ki je opravila dekoracijo in postavitev prostora. Ker smo imeli načrtu, da v dogovoru o izvedbi prireditve organiziramo sveto maše, smo prošnjo poslali vlč. Marku Zadravacu. Znano je, da smo z vlč. Z Markom in njegovimi smernicami danes tam, kjer smo, zato je bilo vljudno najprej stopiti v stik z njim. Pobudo je toplo sprejel, zato je med svojimi znanci in prijatelji za druženje izbral dr. soc. Marina Perić Kaselj in dr. soc. Aleksander Vukiću službenci Inštituta za migracije in narodnostne študije.

Hvala uglednim gostom, ker ste sodelovali na druženju in podprli delo društva. Lepoti svete maše sta pomagala gospod Mladen in njegova zaročenka Janja, ki sta dejanje okrasila z igranjem na orgle in petjem s pomočjo naših članov pripravila pesmi. Po sveti maši smo naredili nekaj fotografij, s katerimi smo obudili spomine, nato pa smo odšli v dom v Topolšici.

Druženje je potekalo v najlepšem redu, končalo pa se je jutranjih urah. Morda je bilo mogoče v poročilo vključiti še nekaj podrobnosti, vendar nihče ni popoln, niti to poročilo ne. Ostaja šele na koncu, da se v svojem imenu zahvalim vsem članom odbora in vsem članom HKD-Velenje za njihovo dosedanje delo in nesebična prizadevanja.

Hvala vsem gostom, ki so s svojo prisotnostjo bili pri sveti maši in nato še na druženju.

Predsednik

Mijo Dujmović

Razdeli