Korisne poveznice

Hrvatska matica iseljenika
www.matis.hr/index.php/hr

Republika Hrvatska
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
www.hrvatiizvanrh.hr

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
si.mvep.hr

Ured predsjednice Republike Hrvatske
predsjednica.hr

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
www.imin.hr

Hrvatski svjetski kongres, Zagreb
hsk.hr


Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu
hip.hbk.hr
www.facebook.com/hrvatskainozemnapastva

Hrvatski dušobrižnički ured iz Frankfurta, Njemačka
www.kroatenseelsorge.de/ziva-zajednica

Informativna katolička agencija (IKA – Zagreb)
www.ika.hr

Katolička tiskovna agencija
biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
www.ktabkbih.net

Hrvatski katolički radio
www.hkr.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
www.unicath.hr

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
www.hrstud.unizg.hr

Glas Koncila, katolički tjednik
www.glas-koncila.hr

Hrvatska katolička misija London
hkmlondon.org
www.facebook.com/hkmlondon

Hrvatski Katolici u Irskoj
www.facebook.com/hkuirskoj