77 milosti koje primamo po svetoj misi

Prenesi: PDF, Word

Tumačenje Svete Misne žrtve: sedamdeset sedam milosti, koje izviru iz sabranog i pobožnog praćenja sv. Mise.

(p. Martin von Cochen, tiskano s crkvenom dozvolom izdano u Lahni, 10 lipnja 1953. Merkel)